Sunday, 2 June 2013

Kреативна школa/ Creative School

СРПСКИ:

„Креативна школа“ је део Мicrosoft програма „Партнер у учењу“ који се остварује у 115 земаља света. Конкурс „Креативна школа 2012/2013.“ намењен је наставницима и стручним сарадницима у основним и средњим школама у Републици Србији, чији радови представљају примере добре праксе наставе и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија. (извор: www.kreativnaskola.rs)

Једна од тема овогодишњег конкурса била је пројектна настава. На конкурсу смо представили нашу кретивну радионицу "Заједно можемо да превазиђемо разлике", реализоване у оквиру aces пројекта "Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама".

Наша презентација ушла је у "базу знања" за средње стручне школе.

Резултате конкурса можете погледати на  http://www.kreativnaskola.rs/Default.aspx
ENGLISH:

Microsoft, through the Microsoft’s program “Partners in Learning”, has repeatedly organized an open competition “Creative school” on a yearly basis and presented its results, as the best and prominent examples of innovation in education on the “Creative school” portalwww.kreativnaskola.rs.
The open competition is organized for the teams of K12 teachers. The aim of this open competition is to affirm teachers’ creative work and to create the base of exemplary works. This open competition promotes the examples for good education practice, promotes the collaboration and team work in schools, and develops the aspect of training through the exchange of teaching experiences, based on modern IT technology application. The best works received for open competition are used for the creating the “Knowledge Base” and can be found on the following web address:www.kreativnaskola.rs

As one of the themes for this years' "Creative School" contest was project classes, we apllied with the presentation of our creative workshop "Together we can make a difference" as a part of our aces project " Media Voices 4 Special teens". 

Our presentation has entered "Knowledge Base" of good practice examples for secondary schools.

Competition results can be seen at http://www.kreativnaskola.rs/Default.aspx

No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!