Saturday, 2 February 2013

Do you need some Heroes? Why didn't you say so...?/ Iti trebuie niste Eroi? De ce n-ai zis asa...?/ Da li vam trebaju Heroji? Pa, što ne kažete...?

English 
Project management... Easier said that done...
I don't know why, but in every single project that I am involved, its' happening... From times to times here it comes: the tremendous, the dark, the spooky DEADLINE!!! You always promise yourself and you always forget it: you know that if you don't have a deadline, you forgot something and you must check twice...
And here it  comes suddenly and strikes you and you get desperate.
...as I was when I realized that there is less than a week untill we may send our aces dance at the Academy.
So, I ran to my young tutors volunteers and I found four of them that learned the steps and helped me to shoot in one Friday afternoon a sample of the dance for children in my school.
then I sent the sample to my colleagues and in three days we were able all together to shoot a wonderful video of our aces dance!!!
 http://aces128.blogspot.ro/2013/01/agaaaain-this-is-our-final-form-of-aces.html )
 There were about 70 people in that dancing hall and they would have been more if the dancing hall would be larger...
Words cannot express what I wish to tell them.
So I will say simply: Thank you!
... so, who needs some heroes? We have this sort of people, many more! Just ask!

Romanian

Management de proiect ... Usor de zis, greu de făcut ...
Nu știu de ce, dar în fiecare proiect in care eu sunt implicata se întâmplă ... Din moment la nr de ori aici este vorba: extraordinarul, întunecatul, infricosatorul TERMEN LIMITA! Tu mereu iti promiti și uiti mereu: știi că, dacă nu aveți un termen limită, ai uitat ceva și trebuie să verifici de două ori ...
Și iata vine brusc și te lovește și te aduce la disperare.
... cum am fost atunci când am dat seama că există mai puțin de o saptamana pana la data la care am putea trimite dansul nostru aces la Academie.
Deci, am fugit la tinerii mei tutori voluntari și am găsit patru dintre ei, care au învățat pașii și m-au ajutat pentru a inregistra într-o vineri după-amiază o exemplificare dans pentru copiii din școala mea.
Apoi am trimis inregistrarea la colegii mei și în trei zile am fost capabili toți împreună sa inregistreze un videoclip minunat al dansului nostru aces!!! 
http://aces128.blogspot.ro/2013/01/agaaaain-this-is-our-final-form-of-aces.html )
Au fost aproximativ 70 de persoane in sala de dans și ar fi fost mai multi, dacă sala ar fi fost mai mare ...
Cuvintele nu pot exprima ceea ce doresc să le spun.
Așa că voi spune pur și simplu: Vă mulțumim!
... Deci, cine are nevoie de niște eroi? Avem acest tip de oameni, mult mai multi! Doar întrebați!


Srpski:

Vođenje projekta...Lakše reći, nego učiniti...
Ne znam zašto, ali u svakom projektu u koji sam uključena se to događa... 

S vremena na vreme evo ga, dolazi : ogroman, taman i sablastan  ROK! Uvek sebi obećavate i uvek ga zaboravite: vi znate da ako nemate rok, zaboravićete nešto i morate proveriti dva puta ...
I evo ga, dolazi naglo i udari vas, a vi postajete očajni...
... kao što sam ja to bila kada sam shvatila da je ostalo manje od sedmice dana - rok do kada možemo poslati naš Aces ples Akademiji.
Dakle, ja sam otrčala do mojih mladih volontera i našala sam četvoro njih, koji su naučili  korake i pomogli mi  da snimim, jednog petka popodne, primer plesa za decu u mojoj školi.
Onda sam to poslala mojim kolegama -  i za tri dana smo bili u mogućnosti, svi zajedno, da snimimo prekrasan video o našem Aces plesu!
  http://aces128.blogspot.ro/2013/01/agaaaain-this-is-our-final-form-of-aces.html)
  Bilo je oko 70 ljudi u toj plesnoj dvorani, a bilo bi nas još više da je plesna dvorana bila veća ...
Reči ne mogu izraziti ono što bih želela da im kažem.
Dakle, ja ću reći samo: Hvala!
... Pa, kome trebaju heroji? Imamo ovu vrstu ljudi, puno njih! Samo pitajte!


The dancers: Children and teachers from Special Middle School "Constantin Paunescu"  

All together!!! The teachers: Milina Drobota, Alina Leonte, Victoria Craciun, Angela Isac, (me), Alina Munteanu, Irina Rotaru, Mihaela Timofte, Alina Preotu, Cristina Farzi;
Teachers that don't appear here but they worked hard: Adela Serea, Cosmina Paraschiv)


The 8-th grade young volunteers from local partner School "Alecu Russo" Iasi:
Cristina Zota (tutor volunteer), Alexandru Luca (tutor volunteer, aces student 2011-2012), (me again.. :))), Ionela Pinzariu (tutor volunteer) and Toma Ungureanu (tutor volunteer and the tactician of our project team)No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!