Sunday, 14 April 2013

Natasha and Toma, our true heroes from Senec!/ Natasha si Toma, adevaratii nostri eroi de la Senec!/Nataša i Toma - naši heroji iz SenecaEnglish:
They look like siblings, but they come from different countries and different types of schools. They surprised us, Iva and me, every single moment, by showing us the true means of concepts like passion, devotion, love, care, kindness, maturity, generosity, patience, dreams, pure innocence, hope, desires, hard-work, power of change, adaptability, humanity, friendship, sensitivity, connection, courage, strength, commitment with body and soul, with heart and mind . Yes, the teens are unstoppable when they put something in their minds and they have the power to melt the hearts and to move mountains, I am the witness!
Here are the links to Vimeo, for:
-the video of their performing at the Academy, where they had a significant contribution at our prize (the script could be read below):
https://vimeo.com/63770980
- the media presentation that we prepared for this event (special thanks to Ionela -Elena Pinzariu, the tutor-volunteer that contributed with Toma at the musical cover):
https://vimeo.com/63027210

And here is the script of their performance:Senec script
Natasha: SL: (normal speed) Hello! Good afternoon! How are you?
Toma: Hamjambo! Habari ya mchana! Habari yako?[Translates in Swahili what Natasha sais] ...  
Natasha: SL: (the fastest possible, doesn’t matter if comprehensible) I am Natasha and I am from Serbia. He is Toma and he is from Romania.
Toma: …Sielewi, tafadhali sema polepole. Asante sana.[from Swahili: Please, speak slower. I don’t understand.] (Natasha stops) (Toma: SL for Thank you)

Natasha:We know that most of you don’t understand sign language!
Toma: ..or  Swahili… it was just an empathy game, to make you understand better the teens that we represent here.  
Natasha: Hello, I am Natasha and I am from School “Stefan Dechanski”, Belgrade, Serbia.
Toma:I am Toma and I represent the teens from School “Constantin Paunescu”, Iasi, Romania.We are presenting you the project: 
Natasha: “Media voices for special teens”.
Toma:Natasha, we don’t have too much time to show how much we achieved!
 Natasha: No! This is why I invite you to play another game!
Toma: What game?!
 Natasha:The association game!
Toma:OK, let’s do it! And for more fun,let’s start the video presentation too! 3-2-1 start!

-       1)The beginnings
-        Five days before deadline, success, Lasko, hopes, dreams
-       2)Why?
-       Teens, special needs, interface, support, public awareness
-       3)Good start            
-       Opening events, our first presentations, public interest, t-shirts, badges
-       4)Project meetings
-       Belgrade, 115th anniversary , Iasi, excursion, friendship
-       5)Project  activities
-        Roundtables, artistic productions, public awareness
-       6)And more activities
-       Workshops, fundraising campaigns, rain, cold, brave students, brave teachers, no fear, many smiles, public appreciation, self-esteem, communities
-       7) Raising awareness
-       Roundtables, artistic productions, community, talented special teens, smiling and patient teachers, public sensitivity
-       8) Media
-       National, local, Tv, radio, journals, on-line media, reports, interviews, live trilingual shows, public awareness
-       9) Our own media tools
-       Razvitak school magazine-presentations project; project blog, six bloggers, trilingual, more than 8 thousands views, one hundred and thirty posts, more than fourthy countries around the world, pride
-       10)aces dance
-       Fun, friendship, aces spirit
-       11)Local partners
-       Long term friendship, strong communities, tutors volunteers  
-       12)  Our project people
-       Friends, smiles, bonding, heroes
-       13) Success
-       Climbing mountains, growing together

Natasha: We did it!
Toma: Indeed, we did it, our results are three times more than we expected! We are so grateful for that.
Natasha:We are very proud of ourproject people!
Toma: They worked hard and they proved that special teens are able to be valuable and active citizens into their communities.
 For more information about our project please visit our pinboard, our exhibition of products and our blog, www-dot-aces128-dot-blogspot-dot-com.
 Natasha: Thanks for watching us.
Toma: Good bye and good luck!

Romanian: 


Arata ca frații, dar provin din diferite țări și diferite tipuri de școli. Ei ne-au surprins, pe Iva și pe mine, în fiecare moment, arătându-ne semnificatiile reale ale conceptelor cum ar fi pasiune, devotament, dragoste, grijă, bunătate, maturitate, generozitate, răbdare, vise, inocența pură, speranță, dorințe, muncă din greu, putere de schimbare, adaptabilitate, umanitate, prietenie, sensibilitate, conexiune, curaj, putere, angajament cu trup și suflet, cu inima și mintea. Da, adolescentii sunt de neoprit atunci când isi pun ceva în minte și au puterea de a topi inimile și de a muta munții, eu sunt martora!
Aici sunt link-uri către Vimeo, pentru:
-Video cu performingul lor la Academie, unde au avut o contribuție semnificativă la premiul nostru (scenariul ar putea fi citit mai jos):
- Prezentarea mass-media pe care noi am pregătit-o pentru acest eveniment (mulțumiri speciale elevei Ionela-Elena Pinzariu, tutorele-voluntar, care a contribuit cu Toma la coverul muzical):

Și aici este script-ul:

Senec script
Natasha: SL: (viteză normală) Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faci?
Toma: Hamjambo! Habari ya mchana! Habari Yako [Traduce în swahili ce spune Natasha ]? ...
Natasha: SL: (cel mai rapid posibil, nu conteaza daca e ușor de înțeles) Sunt Natasha si eu sunt din Serbia. El este Toma și el este din România.
Toma: ... Sielewi, tafadhali sema polepole. Asante sana [de la Swahili:. Te rog, vorbește mai rar. Eu nu înțeleg] (Natasha se opreste) (Toma: SL pentru Mulțumesc).

Natasha: Știm că majoritatea dintre voi nu înțelegeți limbajul semnelor!
Toma: .. sau swahili ... a fost doar un joc de empatie, să va faca să înțelegeti mai bine adolescentii pe care ii reprezentam aici.
Natasha: Buna ziua, sunt Natasha si sunt de la Scoala "Stefan Dechanski", Belgrad, Serbia.
Toma: Eu sunt Toma și reprezint adolescentii de la Scoala "Constantin Păunescu", Iași, Romania. Va prezentam proiectul:
Natasha: "Voci media pentru adolescenti speciali".
Toma: Natasha, nu avem prea mult timp pentru a arăta cât de multe am realizat!
 Natasha: Nu! Acesta este motivul pentru care te invit să jucam un alt joc!
Toma: Ce joc?!
 Natasha: Jocul de asociere!
Toma: OK, hai so facem! Și pentru mai multă distracție, să începem  si prezentarea video! 3-2-1 Start!

- 1) Începuturile
- Cinci zile înainte de termenul limită,  succes, Lasko, speranțele, visele
- 2) De ce?
- Adolescentii,  nevoi speciale, interfață, suport, sensibilizare a opiniei publice
- 3) Start bun
- Evenimente de deschidere, primele noastre prezentari, interes public, tricouri, insigne
- 4) Intalniri de proiect
- Belgrad, aniversare a a115ani , Iași, excursie, prietenie
- 5) Activitățile proiectului
- Mese rotunde, producții artistice, conștientizare publică
- 6)Si mai multe activități 
- Ateliere de lucru, campanii de strângere de fonduri, ploaie, frig, studenți, profesori curajoși, nici o teama, multe zâmbete, aprecierea publicului, stima de sine, comunități
- 7) Sensibilizarea publicului
- Mese rotunde, producții artistice, comunitate, adolescenti speciali talentati, profesori zambitori si rabdatori, sensibilizare publica
- 8) Mass-media
- National, local, TV, radio, reviste, mass-media on-line, rapoarte, interviuri, spectacole live trilingve, conștientizare publică
- 9) instrumentele noastre proprii mass-media
- revista scolara Razvitak și prezentări ale proiectului; blog-ul proiectului, șase bloggeri, trilingv, mai mult de 8 mii de vizualizări, 130 postari, peste 40 de țări din întreaga lume, mândrie
- 10) Dansul aces
- Distracție, prietenie, spiritul aces
- 11) Parteneri locali
- Prietenie pe termen lung, comunități puternice, , tutori-voluntari
- 12) Oamenii nostri din proiect
- Prieteni, zâmbete, conexiune, eroi
- 13) Succes
- Urcam muntii, crestem impreună

Natasha: Am reusit!
Toma: Într-adevăr, am reusit, rezultatele noastre sunt de trei ori mai multe decât ne-am așteptat! Suntem foarte recunoscători pentru asta.
Natasha: Suntem foarte mândri de oamenii din proiectul nostru!
Toma: Ei au lucrat din greu și au dovedit ca adolescentii speciali sunt în măsură să fie cetățeni valorosi și activi în comunitățile lor.
 Pentru mai multe informatii despre proiectul nostru va rugam sa vizitati panoul nostru, expoziția noastră de produse și blog-ul nostru, www-dot-aces128-dot-blogspot-dot-com.
 Natasha: Vă mulțumim pentru vizionare.
Toma: La revedere și mult noroc!


No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!