Wednesday, 31 October 2012

Romania: Our project opening event was presented at local tv station Tele M/ Romania: Evenimentul nostru de lansare a fost prezentat la postul de televiziune Tele M/Rumunija: Otvaranje našeg projekta predstavljeno je na lokalnoj TV stanici Tele M

Vedeti textul si stirea video aici:
See the contents and the video here:
Pogledajte sadržaj
i video ovde:
http://www.telem.ro/telem/local/62843-video-voci-media-pentru-adolescenti-speciali.html

The transcript in English:

Internet is more and more used in special schools.At  Special Middle School "Constantin Paunescu" a group of young students and teachers have developed an innovative project.
By this project, the activities of children with special needs will be available worldwide via a blog.
This school year, Special Middle School "Constantin Paunescu" became a member of the Academy of Central European Schools.
A group of teachers and students initiated the project "Media voices 4 special teens."
Prof. Elena Eigel, project coordinator:"Project involves educational activities that will be published on our blog, or on the Serbian partner's magazine "Razvitak" (which means Development). We wish to show that these children with special needs are capable to be useful for their community and to change the perception of society that they are only in a position of persons in need."
The project includes the creation of the blog "Media voices 4 special teens" where information about children's activities will be posted in English and Romanian. In turn, partners in Serbia will post information in English and Serbian. One of those involved in the project is the volunteer Florin Ungureanu Toma, eighth grade student at School "A. Russo".
Toma Florin Ungureanu, student volunteer into the project:"Through our National volunteering programme, I was selected from my school and my role in this project is to be the manager of this blog and I'm the first to know all the news and will give you all the news on, that everyone knows what is happening in this project".
The school headteacher says that this is not the first project they run in support of children with special needs.
Sorin Gabriel Danila, headteacher, School "Constantin Paunescu": Through this project we want to make ourselves known, to present our specific, to work with partner schools and our children to be involved in activities that are somehow more special than they have every day."
The project "Media voices 4 special teens" will end in March 2013. Meanwhile, the School "Constantin Paunescu"  will receive a visit of project partners. The initiative is  about schools from countries such as Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Serbia or Slovenia.

(Cristina Negoita, Stephen Palade)

Prevod na srpski:

Internet se
sve više i više koristi u specijalnim školama. U Specijalnoj srednjoj školi "Constantin Paunescu" grupa mladih učenika i nastavnika razvila je inovativni projekt.
Ovaj projekat aktivnosti dece sa posebnim potrebama čini dostupnim širom sveta putem bloga.

Ove školske godine, Specijalna srednja škola "Constantin Paunescu" je postala član Akademije srednjeevropskih škola. Grupa nastavnika i učenika pokrenula je projekat "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama."


Prof. Elena Eigel, koordinator projekta: "Projekt uključuje obrazovne aktivnosti koje će biti objavljene na našem blogu, ili u školskomč asopisu našeg partnera iz Srbije - " Razvitak ". Želimo da pokažemo da su deca sa posebnim potrebama sposobna  i da mogu biti korisni članovi njihovih zajednica, kao i da  promenimo percepciju društva da su oni samo u položaju osoba u stanju potrebe. "

Projekt uključuje stvaranje bloga "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama" gde će informacije o dečijim aktivnostima biti objavljene na engleskom i rumunskom jeziku. Sa druge strane, partneri u Srbiji će objaviti informacije na engleskom i srpskom jeziku. Jedan od onih koji su uključeni u projekt je volonter Florin Ungureanu Toma,  učenik osmog razreda u školi "A. Russo".

Toma Florin Ungureanu, student volonter u projektu: "Kroz naše nacionalne  programe volontiranja , izabran sam kao predstavnik  moje škole, a moja uloga u  projektu je blog menadžer,  ja sam prvi koji će znati sve novosti i pružiću vam informacije, da svako zna što se događa u našem projektu ".

Direktorka škole  kaže da ovo nije prvi projektat, koji je pokrenut u cilju afirmacije dece s posebnim potrebama.

Sorin Gabriel Danila, direktorka  škole "Constantin Paunescu": Kroz ovaj projekt želimo da se predstavimo i upoznamo javnost sa našim  specifičnostima, kao i da  radimo sa partnerskim školama i uključimo našu decu u aktivnosti koje su drugačije od njihovih uobičajenih, svakodnevnih aktivnosti."

Projekat "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama " će se završiti u martu 2013. godine. U međuvremenu, školu "Constantin Paunescu" posetiće partenri sa projekta. Ova inicijativa uključuje škole iz zemalja poput: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.

(Cristina Negoita, Stephen Palade)No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!