Wednesday, 23 January 2013

TV STUDIO B - VIDEO (with transcript and translation to English)

Od televizije Studio B dobili smo video snimak, od 21. novembra 2012. godine, kada smo naše projektne aktivnosti, na aces projektu "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama", najavili uživo u jutarnjem programu ove televizije, "Beograde, dobro jutro". Veliko hvala novinaru Studija B, Nebojši Djurdjeviću, koji nam je omogućio da dobijemo snimak!
From  TV Studio B we have  got a video that was recorded on 21 November 2012. - it was an announcement of  our project activities on the  aces project "Media Voices For Special Teens,"  live in  the morning program, " Belgrade, Good Morning". Thank you very much to Nebojsa Djurdjevic,      journalist of TV Studio B who provided this video for us!

TRANSCRIPT AND TRANSLATION TO ENGLISH:  (by Google)

Voditeljka u studiju: A vi ostanite tu...Trebalo bi da izadjemo napolje.Hoćemo li? Ili ne? Sada ćemo da vidimo...da. Nebojša je spreman. Ima dobru priču. U vezi toga što sam do maločas pričala sa Davorom, da budemo, kada je reč o delovanju našem, dobri, medju ljudima sa kojima živimo i da pomognemo onima kojima treba - recimo deci koja idu u jednu posebnu školu - posebnu po tome što mnogo čini za njihov normalan život i posebnu po profesorima koji su im posvećeni, u srcu Beograda. Reč je o deci oštećenog sluha ili deci koja uopšte ne čuju. Neša ima priču. Slušamo te i gledamo...
Journalist (in the studio): Stay with us ... We should get out .Shall we? Or not? Now let's see ... Yes! Nebojsa is ready. He has a good story. In relation with what I just discussed with Davor that we should be good, especially when it comes to our actions -among the people with whom we live, and help those in need - like children who attend  one really special school - special in the sense that it does much for  their normal life and especially by teachers who are committed to them - in the heart of Belgrade. It is a school for hearing impaired children or children who do not hear at all. Nesha has a story - live. We're listening and watching ...
Nebojša Djurdjević(novinar): Da, jeste. Pa to je odnos prema onima kojima je pomoć neophodna, ali sa druge strane - da ih prihvatimo kao sebi ravnima, jer, naravno, oni su takodje članovi ovog društva, kao i svi mi. I imaju kvalitete i mane, koje oni imaju, ali svi mi imamo neke kvalitete i mane. Pa, evo smo u Školi "Stefan Dečanski". Bliži se i godišnjica pre svega - da od toga počnemo. Sledeće nedelje je koliko godina?
Nebojsha Djurdjevic(journalist):Yes, it is. Well, it's about how we relate to those who need help, but on the other hand - to accept them as equal, because, of course, they are also members of this society, as we all are. They have the qualities and faults, which they have, but we all have some qualities and faults. Here we are, at School "Stefan Decanski." School anniversary is close , so let's start with it... Next week is how many years?
Iva: Proslavlja se 115 godina Škole "Stefan Dečanski" svečanom akademijom u Domu sindikata, u četvrtak, 29. novembra.
Iva: We are celebrating 115 years  of the School "Stefan Decanski" with an academy in the House of Trade Unions, on Thursday, 29 November.
Nebojša Djurdjević(novinar): 115 godina tradicije, postojanja i rada škole, govori da ima sjajnog stručnog kadra i da su projekti koje vi napravite prepoznati i šire kao nešto što je vrlo kvalitetno...
Nebojsha Djurdjevic(journalist): 115 years of tradition, the existence and working of the school, tells us that it has  great professional staff and the projects that you do are  recognized as something that is very well done ...
Iva:Pa, jeste. Škola učestvuje u nekim nacionalnim i medjunarodnim projektima. Ove godine učestvujemo i postali smo član Akademije Centralno Evropskih Škola ili ACES. U stvari to je inicijativa Erste Fondacije, koju koordiniraju Interkukturelles Zentrum iz Beča i VČELI DOM iz Slovačke. Oni svake godine raspisuju konkurs za školske projekte koji se rade u saradnji izmedju škola u regionu centralne i jugoistočne Evrope. Cela mreža obuhvata 15 zemalja.. Pošto je ove godine globalna tema bila mediji, odnosno kako mi doživljavamo i stvaramo svet pomoću medija, mi smo napisali projekat, u saradnji sa rumunskom školom - Specijalnom školom "Constantin Paunescu", iz grada Jaši. Projekat se zove "Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama". U okviru tog projekta mi želimo da podignemo nivo informisanosti i svesnosti javnog mnjenja o deci sa posebnim potrebama i njihovim mogućnostima i potencijalima. Sledeće srede organizujemo prezentaciju projekta i jednu kreativnu radionicu, na kojoj će oni da naprave razne korisne proizvode, koje ćemo kasnije da izlažemo i prodajemo i da, samim tim, pokažu šta sve oni mogu - odnosno svoje potencijale i snage.
Iva: Well, yes... The school participates in some national and international projects. We participate and have became a member of the Academy of Central European Schools or ACES, this year. In fact it is an initiative of Erste Foundation, which is coordinated  byInterkukturelles Zentrum in Vienna and VČELI DOM from Slovakia. Every year they make concours for applications for school projects that are done in cooperation between schools in the region of Central and Eastern Europe. The complete network consists of 15 countries. Since this year's  global theme was media, and how we perceive the world and create it using the media, we have written the project, in cooperation with the Romanian School - Special School "Constantin Paunescu" from the town of Iasi. The project is called "Media Voices for Special teens." In the framework of this project we want to increase knowledge and raise awareness of general public on children with special needs and their capabilities and potentials. Next Wednesday we are going to organize a presentation of the project and a creative workshop, where they will  make a variety of useful products, which we will later present at a selling exhibition, and consequently, our pupils will show what they can - or some of their  potentials and capabilities.
Nebojša Djurdjević(novinar): Ja sam to rekao, u stvari, da svako ima svoje kvalitete i mane - i oni imaju svojih kvaliteta. A ovde smo -u stvari, nećemo reći prekidamo, ali malo smetamo kada je nastava u pitanju - vidimo da oni rade sa nekim medijima...
Nebojsha Djurdjevic(journalist):I've said it, in fact, that each one of us has its own qualities and faults - and they have their qualities. And  here we are - we will not tell that we break off classes, but we are disturbing a little your educational activities - we can see that they work with some  media ...
Iva: Jeste. Ovo su konkretno naši grafički dizajneri, naš četvrti stepen. Imamo i naš školski časopis.Ovo je, konkretno, naš medij - za roditelje, nastavnike i sve goste kojima se podeli. Takodje smo napravili i blog projekta, koji se nalazi na internet adresi aces128.blogspot.com, a koji je trojezičan - znači ide na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku i koji je do sada imao, recimo, preko 1500 poseta, što je za dva - tri meseca jedan priličan uspeh.
Iva: Yes,they do.These are, actualy, our graphic designers, our fourth degree of secondary education.. We have our school magazines.It is our media - for parents, teachers and all our guests to whom it s distributed. We've also created a blog of our project, which is located on the Internet at aces128.blogspot.com, and is trilingual - in Serbian, Romanian and English language. So far, it has had, for example, over 1500 visit, which is, in only  two or three months a considerable success.
Nebojša Djurdjević(novinar):To je sjajno. Nataša, ti si kao predsednik parlamenta učenika bila skoro u Sloveniji, vezano za ovaj projekat, pa kako je tamo, kako si primljena i koji su tvoji utisci?
Nebojsha Djurdjevic(journalist): It's great. Natasha, as the president of the  Students 'parliament you have been in Slovenia as a representative of this project, so how it is there, how were you received and what are your impressions?
Nataša: Pa, iznenadjena sam zato što su me dobro prihvatili. družili smo se i upoznala sam nove drugare.
Natasha: Well, I was surprised because I was well received. We hung out  together and I've made some new friends.
Nebojša Djurdjević(novinar): Reci mi koji su mediji tvoji favoriti, odnosno koje ti medije preferiraš?
Nebojsha Djurdjevic(journalist):Tell me which media are your favorites, which ones do you like the most?
Nataša: Pa, sad...
Natasha: Well,now...
Nebojša Djurdjević(novinar): Kakav je projekat, ti učestvuješ u projektu?
Nebojsha Djurdjevic(journalist): What does the project look like - you participate in the project?
Nataša: Da. Projekat je super. Zadovoljna sam učešćem i time što pokazujemo da, iako smo invalidi, na neki način možemo da doprinesemo zajednici.
Natasha:Yes, Project is super. I am satisfied with participating in it and with the fact that, although we are handicapped in some way, we can contribute to our society.
Nebojša Djurdjević(novinar):Ja ne vidim problem. Ti i ja komuniciramo odlično. Kad ti kažeš invalid onda ljudi uvek misle nešto. Svako ima svojih mana, ali i prednosti pre svega. Svaka čast!Gurajte! Sve najbolje. I naravno, mi smo tu za nekoliko dana, pa ćemo se videti. A posebno kada bude 115 godina - nije mala stvar.
Nebojsha Djurdjevic(journalist): I do not see a problem. You and I communicate well. When you say you  are disabled or handicapped people always think something. Everyone has their faults, but we all have or qualities at the first place.And of course, we are herein  a few days again, so we'll see each other. And especially on the celebration of 115 years - it isn't a small thing.
Iva: Hvala vam. Naravno, pozvani ste...
Iva: Thank you. Of course, you are invited...
Nebojša Djurdjević(novinar):Hvala. Eto,čuli ste kako funkcioniše jedan mali delić samo koji smo uspeli da predstavimo od onoga što se dešava u školi "Stefan Dečanski". Ja je spomenuh jutros, a u stvari sam hteo da spomenem neku drugu školu, ali evo nas konačno i u ovoj školi, pa ćemo malo češće da je posećujemo. Naravno, ima mnogo pametne dečice i na nama je da im damo šansu da pokažu ono što znaju. Studio...
Nebojsha Djurdjevic(journalist):Thank you. Well, you heard how it functiones just a small part of what is happening at school, "Stefan Decanski"that we were able to present.  I have previouslymentioned thhis school in the morning, when in fact I wanted to mention another school, but here we are finally in this school, and we will comemore often to visit it. Of course, there are many smart  children and it is our task to give them a chance to show what they know. Studio ...
Voditeljka u studiju:Mudro si rekao. Nemam ništa da dodam, osim da upamtim to što si izgovorio. Mnogo hvala Nebojša.Iz Škole "Stefan Dečanski", u centru Beograda, škole za decu sa oštećenjem sluha ili potpuno gluvom javio nam se naš Nebojša Djurdjević. To je bilo poslednje uključenje uživo za ovo jutro, ali i povod da razmišljamo na temu koliko šansi dajemo našoj deci...
Journalist (in the studio):You said it wisely. I have nothing to add, except to remember what you've said . Many thanks Nebojša.From the School "Stefan Decanski," in the center of Belgrade, a school for children with impaired hearing or completely deaf  our Nebojsa Djurdjevic was reporting. That was the last  live contribution for this morning, but also a motvation to reflect on the topic of how much opportunities we give our children  ...

No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!