Sunday, 9 December 2012

Predstava "Maštarije" / Theatre play "Maštarije" ("Fantasies")

SRPSKI: 
Inkluzivno amatersko pozorište "Slušaj moje ruke" izvelo je juče je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, na sceni "Stupica" predstavu "Maštarije". Predstava je dvojezična - izvodi se na srpskom govornom i na znakovnom jeziku i cilj joj je da zainteresuje prisutne za znakovni jezik kao način komunikacije. 
To je savremena adaptacija nekoliko popularnih bajki. Predstava počinje i završava se prevodima dve muzičke numere na znakovni jezik:„Imagine” Džona Lenona i „We Are the World” Majkla Džeksona i Pavarotija.
U predstavi učestvuju članovi Udruženja tumača za lica oštećenog sluha Srbije,koji je ujedno i organizator predstave, kao i naši sadašnji i bivši učenici - mlade osobe ostećenog sluha i troje dece. Umesto ulaznice, a povodom predstojećih praznika, posetioci su donosili slatkiše za decu iz naše škole (Škola za oštećene sluhom - nagluve "Stefan Dečanski") koja su smeštena Domu učenika.

Ovde  možete videti najavu predstave u dnevnom licu "Blic", kao i dva kratka video snimka sa predstave.

ENGLISH: 


Inclusive amateur theater "Listen to my hands" performed yesterday at the Yugoslav Drama Theatre,at  the scene "Stupica" their play called "Fantasies." The show is bilingual - performed in the Serbian oral and in sign language and it aims to capture the interest of those present into sign language as a way of communication.
It is a contemporary adaptation of some popular fairy tales. The play begins and ends with translations of two songs  into sign language: "Imagine" by John Lennon and "We Are the World" by Michael Jackson and Pavarotti.
The show involved members of the Association of Interpreters for Persons with Hearing Impairments of  Serbia, who is also the organizer of the show, as well as our current and former students - young people with hearing impairments and three children. Instead of tickets, and on the occasion of the upcoming holidays, visitors  brought sweets for the children of our school who are placed in the Boarding Home  (School for impaired hearing - hearing impaired "Stefan Decanski") .

Here you can see an announcement in the daily newspaper "Blic" and two short video clips from the show.http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/356830/Predstava-na-znakovnom-jeziku-u-Stupici


"MAŠTARIJE" ZA DECU OŠTEĆENOG SLUHA SUTRA NA SCENI

Predstava na znakovnom jeziku u "Stupici"

Inkluzivno amatersko pozorište “Slušaj moje ruke” izvešće sutra od 20.30 sati humanitarnu predstavu “Maštarije” na sceni “Stupica” u JDP. Posetioci će umesto ulaznica poklanjati slatkiš za decu oštećenog sluha, učenike Osnovne škole “Stefan Dečanski”.

Predstavu izvode članovi inkluzivnog pozorišta "Slušaj moje ruke"
Organizator predstave je Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije (UTLOSS) koje ovim obeležava 13 godina rada.

Autorke, režiserke i scenaristkinje predstave „Maštarije” u kojoj i same učestvuju su Julijana Miško i Dijana Dukić. Ostali izvođači su članovi UTLOSS-a, mlade osobe oštećenog sluha, kao i troje dece, a svi osim odličnog znanja znakovnog jezika pokazuju i talenat za glumu.

Predstava „Maštarije” jedinstvena je i po formi i po sadržini. Glumci istovremeno koriste srpski govorni i znakovni jezik da bi se obratili i publici oštećenog sluha koja može da čuje, kroz originalnu obradu nekoliko bajki, među kojima su „Crvenkapa”, „Pepeljuga” i „Zlatokosa”.

Predstava je podeljena u činove između kojih nastupaju najmlađi članovi trupe u liku Petra Pana i brata i sestre koji se igraju sa njim, a ti delovi su publici najupečatljiviji jer su interaktivnog karaktera.

Sve vreme na sceni je i narator koji po potrebi prevodi delove teksta na znakovni jezik.

Uvod i završetak predstave čine prevodi dve muzičke numere na znakovni jezik: „Imagine” Džona Lenona i „We Are the World” Majkla Džeksona i Pavarotija.

Cilj „Maštarija” je da se svi zainteresuju za znakovni jezik kao lak i zanimljiv način komunikacije, a da se čudesni svet bajki približi svima koji ga nisu dovoljno upoznali.

No comments:

Post a comment

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!