Sunday, 25 November 2012

Цртамо постере! / Drawing posters!/Desenam postere!

SERBIAN:

На часовима ликовног васпитања, као и на ликовној секцији ученици  Школе за оштећене слухом - наглуве "Стефан Дечански" из Београда (Србија) цртали су постере за ACES пројекат "Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама" и креативну радионицу "Заједно можемо да на правимо разлику".

Велико ХВАЛА нашим колегама, професорима ликовног ( и нашим бившим ученицима) Владимиру Магделинићу и Ксенији Тодоровић!!!

ENGLISH:

On arts lessons and arts section pupils from the School for hearing - impaired "Stefan Decanski" , from Belgrade (Serbia) were drawing posters for the ACES project "Media Voices 4 Special Teens" and creative workshop "Together we can make a difference".


Big THANKS to our colleagues - arts teachers ( and our ex students) Vladimir Magdelinic and  Ksenija Todorovic!!!

ROMANIAN:
La orele de arte, elevii de la Scoala "StefanDecanski" Belgrad Serbia au desenat postere pentru proiectul aces: "Media voices 4 special Teens" in cadrul workshopului" Impreuna facem diferenta".
Multumim colegilor nostri, profesorii de arte (si fostii nostri elevi) Vladimir Magdelinic si Ksenija Todorovic!!!
Размењујемо идеје!
Exchanging ideas!

Креативно размишљање....
Creative thinking... 


  
Цртање...
Drawing...


Бојење...
Colouring...
Радимо и забављамо се...
Working and having fun...
Скоро је готово...
It's almost finished...

1 comment:

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!