Friday, 16 November 2012

Pozivnica za prezentaciju projekta i kreativnu radionicu / Invitation for project presentation and creative workshop/Invitatie de participare la prezentarea proiectului si workshop creativ

SERBIAN:

Škola za oštećene sluhom - nagluve "Stefan Dečanski"
Svetozara Markovića 85
Beograd

Phone: + 381 11 2687 136


Београд, 14.11.2012

ПОЗИВНИЦА
.


У школској 2012/2013 години Школа за оштећене слухом – наглуве «Стефан Дечански» постала је члан Академије централноевропских школа  (Academy of Central European Schools).

На конкурсу за школске пројекте за 2012. годину, на тему  «Провера стварности – како опажамо и изграђујемо свет посредством медија» («Reality Check – How we perceive and construct the world through media»), награђен је наш пројекат « Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама « («Media voices 4 special teens»), који смо урадили у партнерству са Специјалном средњом школом «Constantin Paunescu», из румунског града Јаши. Пројектом су обухваћени ученици са посебним потребама старости од 12 – 17 година из партнерских школа.

Kooрдинатор пројекта је Ива Урдаревић, професорка школе.

У том контексту, позивамо Вас, да  у среду, 28. новембра 2012. године, у Школи за оштећене слухом – наглуве «Стефан Дечански», Улица Светозара Марковића бр. 85, присуствујете презентацији пројекта «Медијски гласови за тинејџере са посебним потребама» («Media voices 4 special teens»), у 11:00 часова, као и креативној радионици «Заједно можемо да направимо разлику» («Тogether we can make a difference»), од 12:00 – 15:00 часова.
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                          Директор школе

                                                                                                                                    Лепосава Петровић

ENGLISH:

School for hearing impaired pupils "Stefan Decanski"
85, Svetozara Markovića Street
Belgrade

Phone: + 381 11 2687 136
E-mail: stefan.decanski@sbb.rs
web site: www.decanski.znanje.info

     

Belgrade, 14 November 2012

INVITATIONIn the school year 2012/2013 School  for hearing impaired  pupils "Stefan Decanski" (Škola za oštećene sluhom – nagluve “Stefan Dečanski”)  became a member of the Academy of Central European Schools (ACES)

In the competition for school projects for the year 2012, with the overall theme "Reality Check - How we perceive and construct the world through media", our project "Media Voices 4 special teens", which we have done in partnership with Special Middle School " Constantin Paunescu" from Iasi (Romania) has been awarded. The project includes students with disabilities who are between 12 - 17 years old from both partner schools and will be implemented  from October 2012
to March 2013.

Project coordinator is Iva Urdarević, professor of the school.

In this context, we invite you to attend the presentation of the project "Media Voices 4 special teens", at 11:00 am  and creative workshop "Together we can make a difference" from 12:00 - 15:00h on Wednesday, 28 November 2012 in School for hearing impaired  pupils "Stefan Decanski", address:  Svetozara Markovica Street no. 85 in Belgrade.


     Best regards,
                                                                                                     Leposava Petrovic, school principal

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                      
                                                        INVITATIE
In anul scolar 2012/2013 Scoala pentru copii cu deficiente de auz "Stefan Decanski" Belgrad a devenit membru al Academiei Scolilor Centrale Europene.
In competitia pentru proiecte scolare din anul 2012 cu tema "Reality check - Cum percepem si construim lumea prin intermediul media", a iesit castigator proiectul nostru "Media voices 4 special teens" (Voci media pentru adolescenti speciali) in parteneriat cu Scoala Speciala "Constantin Paunescu", Iasi (Romania). Proiectul include elevi cu dizabilitati, cu varste cuprinse intre 12-17ani din ambele scoli partenere si se va desfasura in perioada Octombrie 2012 - Martie 2013.
Profesor coordonator este Iva Urdarevic, profesor al scolii "Stefan Decanski".
In acest context va invitam miercuri, 28 noiembrie 2012, sa participati la prezentarea proiectului "Media voices 4 special teens" la ora 11.00 si la atelierul de lucru "Impreuna putem face diferenta" de la 12.00 - 15.00. Activitatile vor avea loc la Scoala pentru deficienti de auz, Svetozara Markovica Street no. 85 in Belgrade.
                                                                                             

 Leposava Petrovic, director
by Alina

2 comments:

Thank you for reading and commenting, we are waiting for you to come back and visit us soon!